Akadálymentes nézet
 • szoc2.jpg
 • rav3.jpg
 • muvhaz1.jpg
 • isk2.jpg
 • isk1.jpg
 • rav4.jpg
 • isk3.jpg
 • posta.jpg
 • muvhaz2.jpg
 • szoc1.jpg
 • polg1.jpg
 • polg2.jpg
 • orvosi.jpg
 • szoc3.jpg

Pályázatok

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_erfa-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Közös - PONT - innovatív fejlesztések Tömörkényen

Támogatás összege:

180.188.000 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A falu központi részének közösségi célú és zöldterület fejlesztése, amely két egymáshoz közel fekvő, a településközpontban elhelyezkedő területen zajlik.
 
 1. A volt Takarékszövetkezet épületének részbeni felújítása már megtörtént, jelen pályázatban a rekonstrukció befejezése, az épület külső homlokzatának energiahatékony felújítása zajlik az épület környezetének zöldítésével, a biodiverzitás növelésével. A belső térben közösségi célú multifunkciós teret alakítunk ki. A közvetlen közelben lévő buszpályaudvar mellett kulturált kerékpártátoló is épül. A településközpontban történő fejlesztések részeként az épület mellett található park zöldfelületének rekonstrukcióját tervezzük, melynek része a meglévő növényállomány megújítása és újabb területek „zöldítése”.

 2. A Művelődési Ház mögötti ingatlanrészt és környékét új funkciókkal kívánjuk gazdagítani. Ezen a területen kerül sor egy komplex szabadtéri közösségi tér kialakítására, zöldterületfejlesztésre.

Tervezett befejezési dátum:

2025.12.31.

Projekt azonosító száma.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00037

  top_2_1_3_16_cs1_2021_00029_b_fekvo_nyomdai-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tömörkényen

Támogatás összege:

305.000.000 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A tervezett fejlesztés Tömörkény község belterületén valósul meg. 
 
Tervezett átemelő, valamint az NY1-0 jelű nyomóvezeték:
A Tömörkényi Községi Könyvtár és Művelődési Ház udvarán létesül az átemelő, valamint a nyomóvezeték. A műtárgy az északi oldalon keletkező csapadékvizeket emeli át a 096/3 hrsz befogadóba. 
 
Kossuth utca 1-0-0, 1-2-0 és 2-0-0 jelű csatornák:
A Kossuth utca északi oldalán jelenleg is zárt csatorna húzódik. Annak rekonstrukciója szükséges az 1-0-0, 1-2-0 és 2-0-0 jelű csatornával teljes hosszon. A jelenlegi közműhálózat figyelembevételével a nyomvonal az állami út padkájában, ill. részben a burkolatszélben valósítható meg a 4504 jelű Pálmonostora-Csanytelek összekötő út 11+650 – 12+160km szelvények között. A Béke utca torkolatban szükséges az 1-0-0 és 1-1-0 jelű csatorna kapcsolatát kiépíteni a befogadó szakaszos terhelése érdekében. Ezen túlmenően az azt terhelő zárt csatornaszakaszokkal való kapcsolat megtartása is szükségszerű.
 
Szántó Kovács János utca – Bem József utca – Béke utca – Kossuth utca 1-1-0 jelű csatorna:
A jelenleg részben földmedrű árok Az Ifjúság utcáról vezeti le a vizet a Damjanich utcába meglévő csatornába. Anyaga TBH20/30/30, ill. könnyített vízvisszatartós mederburkolat. A bejárók 5 tonna terheléssel bíró fedlappal kerülnek kiépítésre. 
 
Mező Imre utca 1-1-1 jelű csatorna:
Az utca keleti oldalán létesülő csatornák TBH könnyített vízvisszatartós mederburkolattal létesülnek. A bejárók a TBF elemválasztékból építhetők meg.
 
József Attila utca 1-1-2 jelű csatorna:
Az utca keleti oldalán létesülő csatornák TBH könnyített vízvisszatartós mederburkolattal létesülnek. A bejárók a TBF elemválasztékból építhetők meg. A csatornák TBH könnyített vízvisszatartós mederburkolattal létesülnek. A bejárók a TBF elemválasztékból építhetők meg.
 
Szántó Kovács János utca – Ifjúság utca 1-1-3 jelű csatorna:
A jelenleg földmedrű burkolt árok és zárt csatorna átépítése szükséges az 1-1-0 jelű csatornába való bevezetéssel. A csatornák TBH könnyített vízvisszatartós mederburkolattal létesülnek. A bejárók a TBF elemválasztékból építhetők meg. A zárt csatornaszakasz D30 átmérőjű. 
 
Petőfi utca 2-0-0, 2-1-0 és 2-2-0 jelű csatornák:
A Kossuth utca Ady Endre utca között jelenleg is zárt csatorna biztosítja a víztelenítést. A feliszapolódott vezeték funkcióját nem képes ellátni. Annak átépítése szükséges. A Petőfi utca északi részén párhuzamosan mindkét oldalon nyílt földmedrű árok van. A rendelkezésre álló hely valamint a közművek elhelyezkedése és védelme érdekében szükségszerű annak átépítése TBH könnyített vízvisszatartós mederburkolattal. A bejárók a TBF elemválasztékból építhetők meg.
 
A fejlesztéssel érintett csatornák hossza megközelítőleg 3 485 fm.

Tervezett befejezési dátum:

2022.09.30.

Projekt azonosító száma.

TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00029

  top_2_1_3_16_cs1_2021_00029_b_fekvo_nyomdai-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat
Felgyő Községi Önkormányzat
Konzorciumvezető: Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Összekötő – Felgyő – Tömörkény közötti összekötő mezőgazdasági út létrehozása

Támogatás összege:

119.999.973 Ft (Tömörkény Községi Önkormányzat: 35 645 150 Ft, Felgyő Községi Önkormányzat: 84 354 823 Ft) 
Elszámolható összköltség: elszámolható összköltsége 133 333 314 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A Projekt megvalósítása során Felgyő és Tömörkény település közti közvetlen mezőgazdasági összekötőút, egyetlen, aszfaltozatlan része tekintetében alépítmény és szilárd burkolat kialakítását tervezzük megvalósítani. E mellett a konzorciumi partnerek a külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzését tervezik.
 
Tömörkény és Felgyő Községek Önkormányzatai településközti mezőgazdasági bekötőút létrehozását tervezi a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján. A fejlesztés egy az önkormányzatok tulajdonában lévő, illetve a projekt tevékenységei által önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanrészeken lévő földes út alépítményeinek és szilárd burkolatának kialakításával valósulna meg. Az új út létrehozása közvetlen összeköttetést hozna létre a két település között, jelentősen lerövidítve az elérési időt és a megtett utat. A létrehozandó út Tömörkényi és Felgyői oldalon is szilárd burkolatú úthoz csatlakozva hozna létre egy új úthálózatot a települések között, illetve biztosítja a kapcsolatot a magasabb rendű közúthálózat felé. A projekt megvalósítása során 1839,54 méter, jelenleg földes útszakaszt látnánk el szilárd burkolattal.
Az útszakasz felújításából nem kizárólag a mezőgazdaság profitál, hanem újraélednek régóta nem használt faluközi kapcsolatok, és új szociális, társadalmi, igazgatási, ellátási lehetőségek nyílnak meg a térségben. A támogatási kérelem a külterületi út építése mellett tartalmaz gépvásárlást is mindkét konzorciumban résztvevő önkormányzat számára. Mindkét település hatalmas lakott tanyavilággal és külterületi úthálózattal rendelkezik. A gépek megvásárlása hozzáhárul ahhoz, hogy az önkormányzatok megfelelően karban tudják tartani külterületi úthálózataikat.

Tervezett befejezési dátum:

2022.05.31.

Pályázati felhívás.

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Támogatói okirat iratazonosító: 1944778132
  ovi-tabla-uj-tomorkeny-sm-640.jpg
Képek

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Túl az Óperencián…! - a Tömörkényi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése

Támogatás összege:

74.600.000 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A projekt célja a település óvodájának fejlesztése, mellyel a projekt hozzájárul a felhívás 1.1. fejezetében foglalt célokhoz- szolgáltatás mennyiségi és minőségi fejlesztése. A pályázati forrásból jelentős felújítási és bővítési beruházásokat végzünk az óvoda épületen. A projekt tartalmazza egyrészt a meglevő épület felújítását, másrészt a meglevő épület egy részének átalakítása, harmadrészt az épület-együttes bővítését.

A felújítás és átalakítás során az épület korából, elhasználódásából adódó munkákat kell elvégezni az épületszerkezeteken

- falrekonstrukció ( nedvesség elleni falszigetelés, felületkepézések, festések megújítása)

- homlokzati hőszigetelés készítése

- nyílászáró rekonstrukció (külső nyílászárók cseréje, belső nyílászárók felújítása)

- födém hőszigetelés (padlástéri szigetelés)

- tetőfelújítás (tető megerősítés és tetőfedés csere)

- burkolat felújítás (fal- és szükség esetén padlóburkolat csere)

Az épület bővítéseként a meglevő régi óvoda épületének nyugati oldalához egy könnyűszerkezetes építési technológiával egy két traktusos bővítményt illesztünk hozzá:

nyugati bővítmény – kiszolgáló területek kialakítása:

- Szélfogó és Közlekedő ( folyosó)

- Kiszolgáló helyiségek ( iroda, melegítő konyha, akadálymentes mosdó-WC, gondozói öltöző-WC, Raktár)

Az infrastrukturális beavatkozások eszközbeszerzéssel egészítjük ki.

Tervezett befejezési dátum:

2019.07.31.

Projekt azonosító száma.

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00016

  ovi-tabla-uj-tomorkeny-sm-640.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

KISDEDÓVÓ - a tömörkényi védőnői szolgálat fejlesztése című és TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00002

Támogatás összege:

35.577.936 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A projekt célja, az egészségügyi alapellátások körébe tartozó védőnői szolgálat épület és eszköz infrastruktúrájának fejlesztésével, a multifunkciós helyiség kialakításával a lakosok számára helyben biztosítani a megfelelő színvonalú, költség-hatékonyan működtethető ellátást, a gyógyító, megelőző munka hatékonyabbá válásával fokozni a prevenciós, egészséges életmódot ösztönző tevékenységek számát, amely egyrészt a gyermekkorú lakosság egészségügyi állapotának javulását, másrészt a helyben elérhető magas szintű egészségügyi ellátások által a térség népességmegtartó képességének erősödését eredményezi.

Tevékenységek:

 • Az épületben található szolgálati lakás megszüntetésével, az ott található helyiségeket is bevonjuk a feladatellátásba így növelve a rendelkezésre álló teret. Itt alakítjuk ki a multifunkciós helyiséget és annak kiszolgáló helyiségeit.

 • Akadálymentesítés: teljes körűen biztosítjuk az épület használhatóságát különböző fogyatékossági csoportok számára, a projekt előírásainak figyelembevételével.

 • Jogszabályi feltételeknek való megfelelés: védőnői szolgálat szociális helyiségének kialakítása, megfelelő munkakörülmények létrehozása. Épületet használók számára megfelelő illemhelyek biztosítása.

 • Parkolás biztosítása, udvarrész felújítása, gyalogjárdák készítése

 • Eszközbeszerzés a hiányzó eszközök pótlása, új funkciókhoz kapcsolható eszközök beszerzése

 • Energetikai hatékonyság fokozása: műszaki leírás szerint, hőszigetelés, nyílászárócsere, födémszigetelés

 • Megújuló energia felhasználása egy napelemes kandeláber beszerelésével

Tervezett befejezési dátum:

2019.02.28.

Projekt azonosító száma.

TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00002

  top_4_1_1_15_cs1_2016_00002_c_fekvo_nyomdai_tomorkeny-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

A tömörkényi polgármesteri hivatal energetikai felújítása

Támogatás összege:

51 970 000 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A projekt keretében Tömörkény Községi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát kívánjuk energetikailag megújítani, azaz a pályázati felhívás 3.2. 6) pontjának f) pontjához illeszkedik a beruházás, mint a közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmény megújítása.

A hivatal épületegyüttese a falu főterének északi térfalát alkotja, tehát település- és utcaképi szempontból jelentős objektum, mindamellett, hogy Tömörkény életének egyik központja. Az 1980-as évek elején épült épület külső megjelenése mára meglehetősen leromlott és határoló szerkezeteinek épületfizikai jellemzői sem felelnek meg korunk elvárásainak. Mindemellett megoldatlan az épület akadálymentes használata is, mind az épület belsejében, mind az épület megközelítésében. A beruházás célja a Községháza külső megjelenésének esztétikusabbá tétele és ezekkel párhuzamosan a ház energetikai jellemzőinek javítása, valamint külső-belső akadálymentesítésének megoldása. A fejlesztés által környezetszennyezés csökkentése mellett nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a korszerűsítés hatására az önkormányzat fenntartási költségei csökkeni fognak. További pozitív hatás, hogy az épület a felújítással megújul, korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő külsőt kap. A támogatás által a projekt megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez, hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó ÜHG kibocsátásának csökkentéséhez, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65 %-os megújuló energia részarány eléréséhez.

Tervezett befejezési dátum:

2018.11.30.

Projekt azonosító száma.

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00006

  pmhenerg-tabla-uj-tomorkeny-sm-640.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

A Tömörkényi szociális alapszolgáltatások komplex megújítása

Támogatás összege:

67 712 273 Ft

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

Az Alsó-Tisza menti Önkormányzati Társulás Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon integrált intézmény, egyik jelentős alapszolgáltatása a Nappali ellátást nyújtó intézmény mely a Szabadság tér 1. szám alatt biztosít szolgáltatásait. Jelen projekt keretein belül sor kerül a szolgáltatást biztosító épület teljeskörű felújítására, átalakítására, hogy az itt működő szociális alapellátások számára tudjuk biztosítani a megfelelő körülményeket. Az épületet akadálymentesítjük és eszközbeszerzéssel tesszük összetetté a fejlesztést. Projektünk célja, hogy az épület felújításával és bővítésével valamennyi szolgáltatás biztosítására megfelelő körülmények közt kerüljön sor, illetve a helyben étkezés feltételeinek megteremtésével az ellátottak igényét kielégítsük. A beszerzett eszközök segítségével az intézményben folyó munka minőségét szeretnénk emelni.

Tervezett befejezési dátum:

2020.05.31.

Projekt azonosító száma.

TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00013

  eu-tabla-gondozasi-kozpont.jpg

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Tömörkény Községi Önkormányzat ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás összege:

7 000 000

Támogatás mértéke:

100 %

Projekt tartalma:

A projekt megvalósításában a Felgyő és Tömörkény Önkormányzatainak közös polgármesteri hivatala vesz részt. A közös önkormányzati hivatal eszközparkjára és helyi hálózatára jellemző, hogy elavult és jelenlegi állapotában nem lenne képes az ASP rendszerhez való csatlakozás feltételeinek megfelelni.

Az önkormányzat rendszercsatlakozással kapcsolódik majd az ASP technológiát biztosító rendszerhez. A pályázat keretein belül a fejlesztéssel érintett szakrendszerek az előírások alapján az az alábbiak

1. önkormányzati adó rendszer,

2. gazdálkodási rendszer,

3. ingatlan-vagyonkataszter rendszer,

4. iratkezelő rendszer,

5. önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer,

6. ipar- és kereskedelmi rendszer.

Tervezett tevékenységek:

1.1 Eszközbeszerzés: a jelenlegi eszközpark feltérképezése, ezt követően a magas szakmai színvonalú feladatellátás érdekében új technikai eszközök megvásárlása.

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: belső és külső szabályzások aktualizálása, új szabályzatok, rendeletek készítése. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési szabályzat megalkotása a közös önkormányzati hivatal székhely településén és a kirendeltség településen is.

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézés Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások felé.

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: az adattisztítást és adat migrációt központilag meghatározott módszertan alapján hajtjuk végre.

1.5 Tesztelés, élesítés: az önkormányzat teszteli, ellenőrzi a számára kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét a szükséges dokumentáció elkészítése mellett.

Tervezett befejezési dátum:


2018.06.30.

Projekt azonosító száma.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00062

  kfop_1_2_1_vekop_16_2016_0006_c_fekvo_nyomdai-sm.jpg

Kedvezményezett neve:

 

Felgyő Községi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

Csanytelek Község Önkormányzata

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Helyiérték

 

Támogatás összege:

 

25 000 197 Ft

Támogatás mértéke:

 

100%

Projekt tartalma:

 

A pályázó Felgyő, Tömörkény és Csanytelek községek konzorciuma. Főpályázó Felgyő Község, konzorciumi partnerei Tömörkény és Csanytelek községek. A projektben egy célterület kerül kijelölésre: a három konzorciumi partnerséget alkotó település teljes területe.

 

Jelen pályázat célja:. helyi közösségek fejlesztése amely által erősödik a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség és várható a közösségi szerepvállalás erősödése a résztvevő településeken. Célzott helyi közösségfejlesztési folyamatok megvalósítása történik.

 

Alapvető célkitűzés: a társadalom tagjai minél nagyobb számban vegyenek részt a közéletben és aktívan járuljanak hozzá a saját helyzetüket érintő döntésekhez. A megvalósítás során alkalmazott alapelv közösség és részvétel

 

Részvétel célja: elősegíteni a településeken élők aktív közreműködését helyi ügyekben - részt veszek annak a közösségnek az életében, ahová tartozom.

A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A végső cél, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre.

 

Tervezett tevékenységek:

 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: A projekt megvalósításának első 12 hónapjában a közösségi felmérés megvalósítása. Közösségi interjúk és közösségi beszélgetések módszerként való alkalmazásával a helyi társadalom bevonásával helyi cselekvési terv összeállítása.

 2. A települések Faluházai és könyvtárai bevonásával a közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele

 3. A helyi cselekvési terv közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása (negyedévente min 1 db közösségi akció és fél évente min egy program elindítása)

 4. Stratégiai dokumentumok felülvizsgálata: a települések közművelődési rendeletinek és helyi esélyegyenlőségi programjainak felülvizsgálata.

 5. Mindhárom település Művelődési Házában közösségi információs pont létrehozása

 6. Képzések és tapasztalatcserét célzó tanulmányutak megvalósítása

A tervezett tevékenységek mindhárom településen a helyi kulturális intézményrendszer bevonásával valósulnak meg. A településeken működő IKSZT, Faluházak és könyvtárak munkatársai már a projekt tervezésébe is bevonásra kerültek, a megvalósítás során pedig támaszkodunk szakmai segítségükre és aktivitásukra.

 

Várt eredmény: életképes helyi közösségek létrejöttének. "Az életképes helyi közösség az, amelyikben a lakosok együttműködnek annak érdekében, hogy a legkülönbözőbb szempontú hatással legyenek a helyi társadalom szabályaira; amelyikben a lakosok a közösségi életre vonatkozó célokat tűznek ki maguk elé, és amelyikben az emberek képesek is e célok megvalósítására."

 

Tervezett befejezési dátum:

 

2022.02.28.

Projekt azonosító száma.

 

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00012

 
Fájlok

Majális (2019)

Gasztro ünnep (2019)

Adventi esték (2021)

Húsvét (2022)

Közösségi kiállítás és Lovasnap (2022)

Motoros találkozó (2022)

Közlekedésbiztonsági nap (2022)

Télbúcsúztató-tavaszváró nőnap (2022)

Szakmai anyag

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Varázsgömb Gyerekház létrehozása Tömörkényen

Támogatás összege:

39 999 948 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A fejlesztés megvalósítási helyszíne Tömörkény Község. Tömörkény 290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet 3. sz melléklete szerint értelmében a kedvezményezett járásként megjelölt Csongrád Járás egyik települése.

 

Projekttervünk szerint a támogatás segítségével 48 hónapon keresztül tudjuk majd biztosítani a gyermekek és szülők számára helyben a Biztos kezdet Gyerekház működését, minőségi esélyegyenlőséget növelő szolgáltatások igénybevételét, megfelelően képzett szakemberek jelenlétét.

A Biztos Kezdet Gyerekház projekt közvetlen célcsoportját a 3 év alatti gyerekek és szüleik jelentik. A Gyerekház tevékenységei elsősorban erre az életkori csoportba koncentrálódnak, hiszen az egyik kiemelt célj az óvodára való felkészülés támogatása és a preventív gondoskodás, fejlesztés biztosítása.

A program átfogó célja egyenlő esélyek biztosítása minden a településen élő gyermek számára, független annak családi helyzetétől. Célunk, hogy a településen élő gyermekek számára esélyt teremtsünk, illetve biztosítsuk a képességek kibontakoztatását, a hátrányos helyzetből fakadó fejlődésbeli elmaradás elkerülésére, a hátrányok mérséklésére, a kirekesztődés megelőzésére.

A Biztos Kezdet program konkrét célja: A településen élő 0-3 éves korú gyermekek számára lehetőséget biztosítani, hogy fejlődésük kapcsán előálló problémáik esetén megfelelő intézményi infrastruktúra és szakember ellátottság álljon rendelkezésükre helyben. A problémák felismerését követően lehetőség nyílik a korai, célzott képesség-fejlesztésre és arra, hogy a gyermekek életük legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz.

Tevékenységek: A Gyerekházunk rendszeres napi nyitva tartás vállalása mellett a gyermek és szülőszámára egyaránt biztosít programokat. A programok és szolgáltatások mindenki számára ingyenesen elérhetőek. Az itt dolgozó szakemberek segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot

Tervezett befejezési dátum:

2022.05.01.

Projekt azonosító száma.

EFOP-1.4.3-16-2017-00025

  EFOP 1.4.3 széchenyi logó

Kedvezményezett neve:

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe:

VARÁZSGÖMB GYEREKHÁZ INFRASTRUKTURÁLIS KIALAKÍTÁSA

Támogatás összege:

15.000.000 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A pályázó Tömörkény Községi Önkormányzat nyertes támogatási kérelemmel rendelkezik az EFOP 1.4.3-16 konstrukcióban. Új szolgáltatásként kívánja bevezetni a településen a Biztos Kezdet Gyerekház intézményét és biztosítani az arra rászorulók számára helyben a korai fejlesztés lehetőségét.

A projekt célja: Jelen projektből a Biztos Kezdet Gyerekeház infrastrukturális feltételeit kívánjuk fejleszteni.

A felújításra kerülő ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonában áll. Az épület rendkívül jó elhelyezkedésű, éppen elégséges méretű ingatlan. A ház közvetlen az óvoda és a védőnői szolgálat épülete mellett helyezkedik el, így ideális lehet céljaink megvalósításához.

Az épület alapvető közművekkel ellátott, nagy telekkel rendelkezik. Ingatlan alapadatai: 6646 Tömörkény, Kossuth u. 67. sz alatt található 43/1 hrsz. Az ingatlanfejlesztés során szükséges a jelenlegi födém megerősítése, szükség esetén a tető héjazatának cseréje, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés, illetve a szolgáltatás működéséhez szükséges helyiségek kialakítása, belső felújítások. Udvar és tereprendezés és kisebb konyhakert kialakítása is szerepel a tervek között.

Tervezett tevékenységek:

1 Épületek korszerűsítése, bővítése, funkcióbővítéshez/váltáshoz szükséges átalakítása: Az épület átalakítása során a tervezési program szerint új helyiségeket alakítunk ki, leválasztással, falbontással, befalazásokkal. Felújítási program: fűtési rendszer kialakítása, - villamoshálózat felújítása, belső helyiségek kialakítása, - belső festések burkolatok kialakítása, hőszigetelés, nyílászárócsere, féltetős babkocsi tároló kialakítása, fürdőszoba kialakítása

2. Az optimális funkcióellátás biztosítása érdekében akadálymentesítés. Akadálymentes bejárat kialakítása, akadálymentesen használható épület létrehozása.

3. Az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvar, babakocsi-tároló, valamint konyhakert kialakítása fedett babakocsi tároló kialakítása, tereprendezés, szélvédett, árnyékolt játszóhely kialakítása, kültéri játszóeszközök beszerzése

4. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök (hardver és szoftver). 2 db laptop beszerzése, mely a Gyerekház foglalkoztatottjainak és a szülők számára rendelkezésére áll (a tartozékai: vezeték nélküli egér, laptop táska), 1 db multifunkciós nyomtató

5. A foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök beszerzése: kültéri játszóelem beszerzése

 

A projekt megvalósításának eredménye: a kisgyerekes családok Tömörkény településen is hozzáférnek a minőségi koragyerekkori képességgondozást biztosító szolgáltatásokhoz a gyerekek sikeres óvodai, iskolai, valamint társadalmi integrációja érdekében

Tervezett befejezési dátum:

2019.02.28.

Projekt azonosító száma.

EFOP-2.1.2-16-2018-00034

  EFOP 2.1.2 széchenyi logó

Kedvezményezett neve:

Konzorcium vezető: Csongrád Városi Önkormányzat
Konzorciumi partnerek:
Csanytelek község Önkormányzata
Tömörkény községi Önkormányzat
Felgyő községi Önkormányzat
Tiszasas községi Önkormányzat
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Projekt címe:

Tisza-menti virágzás 2

Támogatás összege:

499.940.931 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A projekt célja

 • a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
 • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése.
 • A helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése.
 • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése.

Tevékenységek:

 • Beruházások: Nem építési engedélyköteles felújítás, továbbá kisértékű eszközbeszerzés és immateriális javak beszerzése.
 • Egyéni fejlesztési terv alapján történő kompetenciafejlesztés.
 • A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság fejlesztése.
 • Munkáltatók szemléletformálása.
 • Tudatos egészségvédelem, egészségtudatossági programok.
 • Életvitel szerűen megjelenő rendszeres testmozgási lehetőség biztosítása.
 • Prevenciós programok.
 • Települési ösztöndíj fiatalok számára.

Várt eredmények:

 • A projekt eredményeként, az ösztönzőprogramjaink hatására javul a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatósága, erősödni fog munkaerőpiaci megjelenésük a konzorciumban résztvevő települések vonatkozásában is. Enyhül a szakemberhiány a humán közszolgáltatások terén. Erősödni fog a kultúrák közötti párbeszéd.

Tervezett befejezési dátum:

2020.11.30.

Projekt azonosító száma.

EFOP-1.5.3-16-2017-00001

  efop-153-16-2017-00001-sm.png

 

Kedvezményezett neve:

 

Konzorcium vezető: Csongrád Városi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

Csanytelek község Önkormányzata

Tömörkény községi Önkormányzat

Felgyő községi Önkormányzat

Tiszasas községi Önkormányzat

Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

CSONGRÁDI ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA

Projekt címe:

Tisza menti virágzás

Támogatás összege:

 

417 255 230 Ft

Támogatás mértéke:

 

100%

Projekt tartalma:

 

A projekt célja:

„Tisza-menti virágzás” elnevezésű projektünk legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretekből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Céljaink között szerepel a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe, valamint az IKT technológia kiterjedt és innovatív használata és alkalmazása.

Projektünk támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül.

 

Tervezett tevékenységek:

 

 1. Humán közszolgáltatások fejlesztése

 1. Humán szolgáltatási HR térkép készítése (a projekt területén elérhető humán szolgáltatások vizsgálata, elemzése. , A hiányzó szolgáltatások enyhítését célzó program-javaslatok kidolgozása)

 2. Ösztöndíj rendszer kidolgozása humán közszolgáltatásban dolgozók számára

 3. Továbbképzések biztosítása humán közszolgáltatásban dolgozók számára (120 fő)

 4. a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és végzettségi szintjének felmérése, adatbázis létrehozása

 5. hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése, szemléletformálás

 6. Integrált szakmai együttműködések - szakmai műhelyek szervezése évente 5 alkalommal, szakmai konferencia szervezése évente 1 alkalommal

 1. Gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása,

 1. Játszóház – Tanulóház modell program kidolgozása és működtetése a projekt időszaka alatt (Tudatos pénzügyi magatartás, Aroma klub, Egészségfejlesztési klub, Kamasz – panasz, Disco, Filmvetítés, szabadfoglalkozások, Öko foglalkozások Családi hétvégék szervezése, Családi kötődő kirándulások szervezése, Nyári táborok)

 2. Érzékenyítő tréning

 3. Eszközfejlesztés

 4. Kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

 1. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés

 1. Óvoda + programok elindítása : egészségfejlesztő és mozgásfejlesztő programok évente 4 alkalommal

 2. Óvodai kisprogramok szervezése (Néptánc, sportprogramok, vízhez szoktatás, ovitorna, mazsorett … stb )

 3. intézményfejlesztési terv készítése

 4. Óvodapedagógusok képzése (Így tedd rá! – alap és mesterképzés)

 5. Szülői programok

 6. Eszközfejlesztés

 1. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása

 1. Információs pult

 2. Önsztöndíj alapítása a hátrányos helyzetű gyermekek számára

 3. Iskolán kívüli nyelvtanítás – angol tábor

 1. Alacsony iskolai végzettségűek képzése

 1. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében 500 fő számára tréningek szervezése a helyi igényekre alapozva.

 

Várt eredmények:

A fejlesztés eredményeként a konzorciumba résztvevő települések lakói olyan tevékenységekben vesznek részt, melyek korábban nem voltak elérhetők a településeken. A megszervezett programokon, képzéseken résztvevő tanulók, gyerekek és fiatalok jelentősen nagyobb számban vesznek majd részt olyan tevékenységekben, képzésekben és programokban, melyre eddig nem volt lehetőségük, vagy azért mert nem szerveződtek hasonlóak, vagy azért mert anyagi helyzetük nem engedte azt meg. A programok révén csökken a gyermekek, fiatalok „csellengése”, lehetővé válik a szabadidejük hasznos eltöltése olyan közegbe mely nem csak szórakoztat, de ismeretekhez is hozzájuttatja a résztvevőket. Az ösztöndíj program lehetővé teszi azoknak a gyermekeknek a továbbtanulását is, akik saját erőből ezt nem lennének képesek finanszírozni, ezzel a korai iskola elhagyások száma is csökkenhet a településeken. Az átképzések révén lehetővé válik, olyan hiányszakmák megtanulása, melyek hozzásegítik a sikeres vizsgát tevőket új munkahelyek létesítésére, ezzel csökkentve a munkanélküliséget. A programok összekovácsolják a családokat, a közösségeket, csapatépítő jellegükben is meghatározható szerepet töltenek be. A projekt elemekkel a résztvevő szakemberek motiváltsága jelentős mértékben növelhető, ami egyrészt a saját munkájuk minőségét, ezen keresztül pedig az intézményük által nyújtott szolgáltatások minőségét is pozitívan befolyásolja.

Tervezett befejezési dátum:

 

2020.12.31.

Projekt azonosító száma.

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00005

 

 

Kedvezményezett neve:

 

Konzorcium vezető: Csongrád Városi Önkormányzat

 

Konzorciumi partnerek:

Felgyő Községi Önkormányzat

Csanytelek község Önkormányzata

Tömörkény községi Önkormányzat

Tiszasas Községi Önkormányzat

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

Projekt címe:

Tisza-menti virágzás 2

Támogatás összege:

 

499.940.931 Ft

Támogatás mértéke:

 

100%

Projekt tartalma:

 

A projekt célja

 • a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

 • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése.

 • A helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése.

 • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése.

 

Tevékenységek:

 • Beruházások: Nem építési engedélyköteles felújítás, továbbá kisértékű eszközbeszerzés és immateriális javak beszerzése.

 • Egyéni fejlesztési terv alapján történő kompetenciafejlesztés.

 • A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság fejlesztése.

 • Munkáltatók szemléletformálása.

 • Tudatos egészségvédelem, egészségtudatossági programok.

 • Életvitel szerűen megjelenő rendszeres testmozgási lehetőség biztosítása.

 • Prevenciós programok.

 • Települési ösztöndíj fiatalok számára.

 • Egészségfejlesztő porogramok

 • Kisközösségi programok szervezése

 • Járási szintű szolgáltatásfejlesztés

 

Várt eredmények: A projekt eredményeként, az ösztönzőprogramjaink hatására javul a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatósága, erősödni fog munkaerőpiaci megjelenésük a konzorciumban résztvevő települések vonatkozásában is. Enyhül a szakemberhiány a humán közszolgáltatások terén. Erősödni fog a kultúrák közöttipárbeszéd.

 

Tervezett befejezési dátum:

 

2020.11.30.

Projekt azonosító száma.

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00001

 

 

 

Népszerű tartalmak

Friss hírek